İş gücümüz

İnsana verdiğimiz değerle, çalışanlarımızla varız.

AR-GE ve İNOVASYON

Üretim ve Pazarlamada Ar-Ge ve inovasyonla varız.

KALİTE HİZMET

Küresel Pazarlara ürün çeşitliliği ve hızlı servisimizle varız.

Kalite, tedarik zincirinden satış yönetimine kadar üretim sürecimizin temel bir parçasıdır ve standarttır.

Dünyada olmak istediğimiz noktadayız

Dünyanın her yerine kaliteli, sıcak ve güvenilir çoraplar örüyoruz.
  • 01 Güvenilirliğimizle biliniyoruz.

  • 02 İnovatif çözümler sunuyoruz.

  • 03 Güvenilir markaların arkasındaki gücüz.

Rapsodi Çorap olarak kalitenin tedarik zincirinden satış yönetimine kadar bir bütün olarak üretim sürecinin temel parçası olduğuna inanıyoruz ve sosyal uygunluk kriterlerine dayalı olan kalite yönetiminin sıkı kuralları altında üretim gerçekleştiriyoruz.

Sürdürülebilir İlerleme İçin En İyi Hizmeti Sunuyoruz

Müşterilerimizin Daima Yanındayız

Sektöründe kaliteli ürün ve hizmet yaratmayı, üretmeyi ve pazarlamayı kapsayan iş sürecinde müşterilerimizin beklediği değerleri ve hizmeti sunmaktır.

İhtiyacı ve beklentileri önceden saptayan, yenilikçi, gelişimci, kaliteye önem veren, rekabetçi, marka değerini her geçen gün güçlendiren bir şirket olarak algılanmak ve anılmaktır.

Kalite ve tecrübesiyle çorap sektöründe önemli bir yeri olan Rapsodi Çorap sürekliliğiyle de pazardaki konumunu güçlendirmekte ve sorumluluğunu “Her Zaman Daha İyisini, En İyisini” parolası ile devam ettirmektedir.

40 Yıldır
Profesyonel ve Yetenekli

Üretim Sürecimiz

Rapsodi Çorap olarak kalitenin tedarik zincirinden satış yönetimine kadar bir bütün olarak üretim sürecinin temel parçası olduğuna inanıyoruz

rapsodi ile sürdürülebilirlik çevre doğa çorap

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Dünya nüfusu hızla artarken, kaynaklarımız da bir o kadar hızlı tükeniyor. İnsanoğlu günümüzdeki ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak gidermek zorunda. Artık üretimde enerji tasarrufu, atıkların ve kimyasalların yönetimi, döngüsel ekonomi giderek daha yaşamsal önem kazanıyor. Bu bağlamda RAPSODİ, tüm hammadde girdilerinin seçimi ve en verimli şekilde kullanımını, sıfır ya da dönüştürülebilir atık yönetimini benimsemiştir. İnsan sağlığına zararlı kimyasal içerikleri ve bu konudaki ulusal ve uluslararası düzenlemeleri yakından takip eden RAPSODİ, ekosistemlerin bütünlüğü ve esnekliğinin korunmasına özen göstermektedir. Çevreye zarar vermeden, toplumsal refahı artıran bir üretim ve ekonomik gelişmenin yanı sıra, eğitim programlarıyla donanımlı hale getirilmiş iş gücünü, iş yaşamında cinsiyet ve fırsat eşitliğini, sosyal sorumluluk anlayışını, insan haklarını, iş etiği ve uyumu ilke edinmiştir. Özetle, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği kurumsal politika olarak benimsemiştir.
35000000 +

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ